Procesy chrystianizacji tematem studenckiego projektu

Tegoroczny semestr zimowy studenci I roku okcydentalistyki zakończą działaniem projektowym, realizowanym w ramach Praktykowania humanistyki – przedmiotu, który odbywa się w każdym semestrze studiów oprócz ostatniego, a którego celem jest „wyprodukowanie” wydarzenia w przestrzeni publicznej, zaadresowanego do szerokiego odbiorcy. Oczywiście w warunkach pandemii będzie to wydarzenie online. Pracami studentów kieruje mgr Artur Starnowski, a tematem, … More Procesy chrystianizacji tematem studenckiego projektu