Indywidualiści, prowokatorzy i wolni gracze

O kilku projektach realizowanych w semestrze zimowym 2013/14 w ramach modułu kształcenia Jednostka a wspólnota pisze dr Agnieszka Rejniak-Majewska. Przedmiotem przygotowującym  były zajęcia  Artysta – członek wspólnoty czy outsider? W dzisiejszym świecie artystycznym dużo się mówi o społecznej partycypacji i wspólnotowości (w dyskursie instytucji o „tworzeniu publiczności”), ale z drugiej strony nasze pragnienie indywidualizmu i buntownicze … More Indywidualiści, prowokatorzy i wolni gracze

Bieda i pojęcie sprawiedliwości – audycja radiowa okcydentalistów

O projekcie realizowanym w ramach modułu Remodernizacje Zachodu opowiada dr Joanna Miksa, która prowadziła także modułowe konwersatorium Różnorodność form racjonalności i kryzys zaufania do rozumu w semestrze letnim 2013/14. Jednym z ważniejszych problemów współczesnej filozofii społecznej jest pojęcie sprawiedliwości, a więc pośrednio bieda i wykluczenie. Bieda w Łodzi została wybrana jako temat audycji przeprowadzonej na … More Bieda i pojęcie sprawiedliwości – audycja radiowa okcydentalistów

O efektach edukacyjnych „żywego obrazowania”

O projekcie realizowanym w ramach modułu kształcenia Oblicza modernizacji Zachodu pisze dr Agnieszka Gralińska-Toborek. Przedmiotem przygotowującym do prac nad „żywymi obrazami” były Racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty sztuki XIX wieku. Od dawna chciałam zrealizować taki projekt – „żywy obraz” na wzór dziewiętnastowiecznych „żywych obrazów”*. Efekt edukacyjny takiej zabawy może być dalece szerszy i skuteczniejszy niż zwykła … More O efektach edukacyjnych „żywego obrazowania”