Od uniwersalnej hegemonii do pluriwersalnego współistnienia (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Czy można uwolnić Zachód od etnocentryzmu? — część 3. komentarza Corentina Heusghema do krytyki cywilizacji zachodniej według Arturo Escobara [Can the West be freed from ethnocentrism? – part 3 of Corentin Heusghem’s Commentary on Arturo Escobar’s critique of Western Civilization].Zob. część 1 pt. Rewolucja kopernikańska poza fizyką [The Copernican revolution outside of physics] i część … More Od uniwersalnej hegemonii do pluriwersalnego współistnienia (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Roszczenie naukowego obiektywizmu jako hamulec samokrytyki (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Czy można uwolnić Zachód od etnocentryzmu? — część 2. Rozważania kontynuuje Corentin Heusghem. Zob. część 1 pt. Rewolucja kopernikańska poza fizyką [Can the West be freed from ethnocentrism? — part 2. Reflections are continued by Corentin Heusghem. See part 1 The Copernican revolution outside of physics]. *** Roszczenie naukowego obiektywizmu jako hamulec samokrytyki (Czy Zachód … More Roszczenie naukowego obiektywizmu jako hamulec samokrytyki (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Rewolucja kopernikańska poza fizyką (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Zastanówmy się, czy można uwolnić Zachód od etnocentryzmu. Problematykę tę bada nasz nowy autor Corentin Heusghem – absolwent filozofii Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne. Rozważymy ją w trzech częściach. Spróbujemy wraz z nim przedsięwziąć potrójną rewolucję kopernikańską…[Let us consider whether the West can be freed from ethnocentrism. These issues are investigated by our new contributor Corentin Heusghem (he … More Rewolucja kopernikańska poza fizyką (Czy Zachód musi być centrum świata?)