Urban Forms

Miło nam poinformować, że do grona naszych partnerów dołączyła dziś Fundacja i Galeria Urban Forms, doskonale znana Wam między innymi z wielkich murali zdobiących miasto Łódź (w tym budynek Uniwersytetu Łódzkiego – któż z Was nie widział słonia i balonika na budynku przy ul. Uniwersyteckiej 3? A jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszamy do obejrzenia: na żywo czy dzięki Google Street View).

Współpraca z Fundacją i Galerią Urban Forms, tak jak i z innymi naszymi partnerami, otwiera nowe możliwości praktykowania zdobywanej wiedzy, lecz także doskonale ukazuje specyfikę programu kształcenia na studiach okcydentalistycznych. Zaletą programu naszych studiów jest to, że nie skupia się on na jednym z aspektów cywilizacji zachodu i jego historii, lecz podejmuje także zagadnienia i problemy współczesnej kultury: street artu, performansów, kontrkultury, popkultury.

Podkreślamy to za każdym razem, ale warto być może raz jeszcze powiedzieć, że struktura programu zajęć na okcydentalistyce jest taka, że to Wy sami decydujecie, o czym chcecie się przede wszystkim uczyć. Umożliwiają to stanowiącą dużą część programu zajęcia do wyboru. O tym jednak napiszemy już niedługo!

A tymczasem możecie zapoznać się z artykułem o okcydentalistyce, który ukazał się w dzisiejszym „Dzienniku Łódzkim”, w dodatku „Edukacja”. Artykuł do przeczytania tutaj.

Reklamy

Nasi partnerzy

Od ostatniego wpisu minęło trochę czasu, mogliście więc pomyśleć, że Was zaniedbujemy. Nic jednak bardziej mylnego! Przechodzimy do konkretów związanych ze sposobem studiowania. Oto one.

Siedzenie w salach wykładowych jest wprawdzie dobrym sposobem na to, by chłonąć wiedzę, ale nie jest sposobem jedynym. Dlatego też postanowiliśmy nawiązać współpracę z funkcjonującymi na terenie naszego miasta instytucjami kultury. Umożliwi to Wam nie tylko odbycie obowiązkowych praktyk w ciekawych miejscach, w których nauczycie się czegoś więcej niż tylko przysłowiowego parzenia kawy, lecz także wyjście z zajęciami poza mury Uniwersytetu już od pierwszego roku studiów. Pamiętajcie – o czym wspominaliśmy wcześniej – że w dużej mierze scenariusz zajęć pisać będziecie Wy. Zależeć on będzie od Waszej kreatywności i pomysłowości.

Aby to ułatwić, nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi. Okcydentalistyka jest także – wraz ze swoim autorskim i nowatorskim programem – częścią nowej strategii promocyjnej miasta Łodzi – Łódź Kreuje. Wkrótce poinformujemy o naszych nowych partnerach.

Program kształcenia, cz. II

W poprzednim wpisie opowiedzieliśmy Wam o zajęciach, jakich spodziewać się możecie w semestrze zimowym roku pierwszego. Dziś opiszemy zajęcia, które zaplanowaliśmy na następny semestr, czyli letni. Struktura zajęć jest taka sama jak w semestrze poprzednim, a więc pamiętajcie o modułach!

Rok I, semestr II letni:

Semestr letni rozpoczynamy modułem Oblicza modernizacji Zachodu, który poświęcony jest przemianom, jakim podlegał szeroko rozumiany Zachód w okresie mniej więcej od Rewolucji Francuskiej po I Wojnę Światową. Użyte tutaj określenie „mniej więcej” nie jest bez znaczenia. Trudno bowiem jednoznacznie określić granice jakiejś epoki. Na moduł ten składają się następujące przedmioty:

1. Konsekwencje przewrotów technologicznych, którego celem jest zapoznanie Was ze społecznymi, politycznymi i kulturowymi skutkami rozwoju nauki i techniki.

2. Nadzieje i rozczarowania nowoczesności – to przedmiot z grupy przedmiotów „filozoficznych”. Na nim dowiecie się o nadziejach i rozczarowaniach filozofów i myślicieli; o tym jak imaginowali sobie nowy, lepszy świat i o rozczarowaniu tym, co wokół nich zaistniało.

3. Racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty sztuki XIX wieku. Jeśli chcecie zrozumieć zasygnalizowane w nazwie przedmiotu napięcie między rozumem a uczuciem w sztuce XIX wieku, to trafiliście doskonale. Tutaj dowiecie się tego, co najważniejsze, a dzięki modułowej organizacji zajęć osadzicie ten problem w historycznym i filozoficznym kontekście.

Moduł kolejny, zatytułowany Remodernizacje Zachodu dotyczy współczesności, czy też lepiej może by było powiedzieć nowoczesności. Ma on na celu ukazanie zmagań Zachodu z własną tożsamością. Oto przedmioty składające się na ten moduł:

1. Przedmiot Europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu zaznajomi Was z historycznymi wyobrażeniami o cywilizacji zachodniej. Przekonacie się, że były i są one niezmiernie różnorodne.

2. Natomiast na zajęciach Różnorodność form racjonalności i kryzys zaufania do rozumu dowiecie się, że rozum niejedno ma imię. Zorientujecie się także, dlaczego część myślicieli rozumem całkowicie się rozczarowała.

3. Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku – tytuł przedmiotu mówi sam za siebie. Nie ma jednej awangardy!

Oprócz zajęć składających się na powyżej opisane moduły przygotowaliśmy dla Was przedmioty, których celem jest wyposażenie studenta w narzędzia krytyczno-badawcze potrzebne każdemu humaniście. Zajęcia te mają charakter warsztatowy i nastawione są wykształcenie odpowiednich umiejętności. Oto ich lista:

1. Analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych

2. Sztuka argumentacji i perswazji

3. Recepcja i analiza dzieł sztuki

4. Terminologia nauk humanistycznych w językach obcych

Warto zwrócić uwagę, że wraz z ostatnim z wymienionych tutaj przedmiotów, czyli terminologią nauk humanistycznych w językach obcych,  rozpoczynamy serię zajęć ukierunkowanych na języki obce. Więcej szczegółów w następnych wpisach!

Program kształcenia, cz. I

Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o zajęciach, które czekają Was na okcydentalistyce. Zaczniemy od semestru zimowego I roku. Lecz zanim do tego przejdziemy, musimy zwrócić uwagę na sam układ zajęć. Jak się przekonacie, znaczna część zajęć pogrupowana została w tzw. moduły. Moduł taki składa się z trzech przedmiotów i dotyczy określonego zagadnienia. Dzięki temu na owo zagadnienie możecie spojrzeć z trzech perspektyw: filozoficznej, historycznej i kulturowej (czy artystycznej). Każdy przedmiot prowadzony jest przez specjalistę w danej dziedzinie. Wykładowcy prowadzący przedmioty w określonym module pracują wspólnie i wspólnie układają program dla modułu. Gwarantuje to interdyscyplinarną i spójną perspektywę.

To nie koniec. Musicie uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów składających się na moduł, ale to Wy decydujecie, co jest najbardziej interesujące. Wybieracie sami tzw. „wiodący przedmiot”. Ciekawi Was bardziej filozofia? Wybieracie więc jako przedmiot wiodący ten, na którym omawia się zagadnienia filozoficzne. Na takim przedmiocie na zaliczenie realizujecie we współpracy z wykładowcą projekt – wystawę, wywiad ze znaną postacią, publiczną dyskusję. Słowem, forma zaliczeniowego projektu zależy od Waszej inwencji i kreatywności.

Brzmi to może nieco skomplikowanie, ale w rzeczywistości jest proste. Chodzicie na zajęcia, zdobywacie wiedzę, ale przede wszystkim zdobywacie odpowiednie umiejętności i dobrze się bawicie.

Po tych wyjaśnieniach możemy przejść do przedstawienia planu zajęć na semestr zimowy, roku pierwszego (o zajęciach w następnych semestrach dowiecie się w kolejnych wpisach).

Rok I, semestr I zimowy:

Moduł Narodziny i kształtowanie się cywilizacji Zachodu poświęcony jest, jak sama nazwa wskazuje, początkom cywilizacji zachodniej. Składają się nań takie przedmioty, jak:

1. Historyczne spory o antyk i średniowiecze – na tym przedmiocie dowiecie się, jak historycy wyobrażają sobie i rozumieją to, czym były te dwie epoki.

2. Narodziny i kształtowanie się racjonalności – ten przedmiot pokaże Wam, jak z mitologii narodziła się filozoficzna i naukowa myśl.

3. Przedmiot Antyk – dzieje wpływów w sztuce i estetyce  zaznajomi Was ze sztuką antyczną i jej późniejszymi przygodami.

Moduł Rekonfiguracje Zachodu ukaże Wam cywilizację Zachodnią w ciągłym wrzeniu. Poddaną rewolucjom politycznym, technologicznym i naukowym, filozoficznym przełomom, reinterpretacjom estetycznych i artystycznych kanonów, czy geograficznej ekspansji. Nazwy przedmiotów mówią same za siebie:

1. Czasy ekspansji i rewolucji

2. Rozum i to, co od niego różne. Formy i transformacje racjonalności w nowożytnej kulturze Zachodu

3. Odkrywanie i reinterpretowanie tradycji klasycznej i średniowiecznej w sztuce epoki nowożytnej

To jeszcze nie wszystko. Przygotowaliśmy dla Was także zajęcia, które będą kształcić odpowiednie umiejętności. Oto one:

Pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie – nauczycie się na nich, jak wypełnić poprawnie rewers w bibliotece, znaleźć odpowiednią książkę w przepastnych katalogach BUŁ-y, artykuł w elektronicznych bazach danych, ale i google odsłoni przed Wami tajemnice, o których być może nie wiedzieliście. Dowiecie się także co dalej począć z tymi informacji, które zdobyliście. Jak sobie z nimi radzić, jak przekazywać je w atrakcyjnej formie innym.

Interpretacja i krytyka źródeł historycznych  zajęcia te nauczą Was, jak krytycznym okiem spoglądać na świadectwa epok, które dawno już przeminęły. Nauczą także podejrzliwości i tego, że nawet w dobrej wierze konfabulowano.

Elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki – brzmi poważnie i jest to poważna sprawa. Na tym przedmiocie uzupełniać będziecie umiejętności zdobyte na zajęciach powyżej opisanych. Nie zrażajcie się, czekają na Was niemalże takie same przygody, jakie spotkały na przykład Wilhelma z Baskerville i Adso z Melku, bohaterów Imienia róży Umberta Eco.

Wszystkie te przedmioty prowadzone są w formie warsztatowej i kładą nacisk na Waszą aktywność. Będzie jednak jeden wykład: Antropologia społeczna i kulturowa. Sposoby pojmowania kultury i kształtowania tożsamości Zachodu. Dowiecie się na nim, jak sami na siebie patrzymy i jak siebie rozumiemy oraz jak to zmieniało się w czasie.

Tym samym dobrnęliśmy do końca, możemy więc udać się na wychowanie fizyczne.

W następnym wpisie o semestrze letnim. Będzie mniej historii, a więcej sztuki i filozofii.

Zapraszamy na nasz profil na facebooku. W razie pytań, uwag piszcie do nas w komentarzach lub na nasz adres mailowy: okcydentalistyka@gmail.com.

Dlaczego okcydentalistyka?

Zastanawiacie się na pewno, skąd wzięła się nazwa okcydentalistyka i dlaczego warto ją studiować?

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa occidens, oznaczającego Zachód, cywilizację zachodnią. Okcydentalistyka jest więc nauką o historii i kulturze Zachodu. Studiując okcydentalistykę poznacie historię i kulturę czywilizacji zachodu. Proste? Proste, ale to nie wszystko. Na okcydentalistyce nie tylko zapoznacie się z historią (np. z czasami geograficznej ekspansji czy sporami filozofów o kształt nowoczesności), lecz także dowiecie się o współczesnych problemach (np. tolerancji i multikulturalizmie, młodzieżowych kontestacjach i muzyce popularnej).

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że Zachód to twór bardzo złożony, o nieokreślonych granicach. Dlatego też duży nacisk kładziemy na wzajemne przenikanie się kultur i cywilizacji, zjawiska graniczne i marginalne.

Tym, co charakterystyczne dla okcydentalistyki jest interdyscyplinarne podejście do omawianego zagadnienia. Dana epoka, dany problem naświetlany jest z różnych perspektyw. Zajęcia prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie, dbających o to, byście jak najpełniej i jak najlepiej zrozumieli dany problem. Łączymy dydaktyczne doświadczenie z nowatorskim podejściem. O programie zajęć w następnych wpisach!

Co więcej, w dużej mierze sami decydujecie, co Was interesuje i czemu chcecie poświęcić się w trakcie studiów. Większość zajęć (niemalże cały rok drugi i trzeci) to zajęcia do wyboru, a nawet w przypadku zajęć obowiązkowych (rok pierwszy) decydujecie o tym, czemu poświęcicie więcej swojego czasu. Program zajęć pomyślany został tak, żebyście to Wy decydowali o jego kształcie. O tym, jak to możliwe, dowiecie się już wkrótce.

To jeszcze nie koniec niespodzianek. Okcydentalistyka oferuje Wam możliwość wyboru zajęć, na jakie chcecie chodzić, interdyscyplinarne podejście, ale także i będzie od Was wymagać! Koniec z tradycyjnymi uniwersyteckimi wykładami (ok, prawie koniec, ze trzy się ostały)! Zajęcia nastawione są na dyskusje, realizacje samodzielnych i zespołowych projektów, słowem na Waszą aktywność. Wychodzimy bowiem z założenia, że studia powinny dawać pewną wiedzę, lecz przede wszystkim kształcić odpowiednie umiejętności. I o tym również dowiecie się wkrótce.

Tymczasem zapraszamy do polubienia naszego profilu na facebooku!