Czym dla ciebie jest wojna?

Projekt zrealizowany przez studentki II roku okcydentalistyki w module kształcenia Kultura a wojna pod kierunkiem mgra Tomasza Michałowskiego. Zajęciami przygotowującymi do jego realizacji był przedmiot Kulturowe obrazy wojny prowadzony przez Prof UŁ dra hab. Andrzeja M. Kaniowskiego i mgra Tomasza Michałowskiego. Czym dla ciebie jest wojna?