PRL od środka…

Zapraszamy na spotkanie z autorką książki Socrealizm i socrealizmy. Architektura wnętrz w Polsce 1949-1956 dr Aleksandrą Sumorok. Realizujemy je w ramach przedmiotu praktykowanie humanistyki IV, prowadzonego na okcydentalistyce w semestrze letnim 2021/2022 przez prof. UŁ dr hab. Wiolettę Kazimierską-Jerzyk i mgr Paulinę Frankiewicz, a korzystamy z gościnności Księgarni Do Dzieła. Aleksandra Sumorok jest absolwentką historii … More PRL od środka…

Nie ma lepszych i gorszych interpretacji

W semestrze letnim mijającego roku akademickiego studenci okcydentalistyki mieli okazję powiązać pracę zaliczeniową jednego z przedmiotów ze współorganizacją wystawy plakatów Zbigniewa Waszczeniuka. Najpierw pracowali z reprodukcjami, a później z wydrukami przygotowanymi na wystawę. Studenci I roku zostali też – już poza obowiązkami wynikającymi z samego zaliczenia przedmiotu – współautorami aranżacji wystawy, przygotowywali ekspozycję i spotkali … More Nie ma lepszych i gorszych interpretacji

Od uniwersalnej hegemonii do pluriwersalnego współistnienia (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Czy można uwolnić Zachód od etnocentryzmu? — część 3. komentarza Corentina Heusghema do krytyki cywilizacji zachodniej według Arturo Escobara [Can the West be freed from ethnocentrism? – part 3 of Corentin Heusghem’s Commentary on Arturo Escobar’s critique of Western Civilization].Zob. część 1 pt. Rewolucja kopernikańska poza fizyką [The Copernican revolution outside of physics] i część … More Od uniwersalnej hegemonii do pluriwersalnego współistnienia (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Roszczenie naukowego obiektywizmu jako hamulec samokrytyki (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Czy można uwolnić Zachód od etnocentryzmu? — część 2. Rozważania kontynuuje Corentin Heusghem. Zob. część 1 pt. Rewolucja kopernikańska poza fizyką [Can the West be freed from ethnocentrism? — part 2. Reflections are continued by Corentin Heusghem. See part 1 The Copernican revolution outside of physics]. *** Roszczenie naukowego obiektywizmu jako hamulec samokrytyki (Czy Zachód … More Roszczenie naukowego obiektywizmu jako hamulec samokrytyki (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Rewolucja kopernikańska poza fizyką (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Zastanówmy się, czy można uwolnić Zachód od etnocentryzmu. Problematykę tę bada nasz nowy autor Corentin Heusghem – absolwent filozofii Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne. Rozważymy ją w trzech częściach. Spróbujemy wraz z nim przedsięwziąć potrójną rewolucję kopernikańską…[Let us consider whether the West can be freed from ethnocentrism. These issues are investigated by our new contributor Corentin Heusghem (he … More Rewolucja kopernikańska poza fizyką (Czy Zachód musi być centrum świata?)

Procesy chrystianizacji tematem studenckiego projektu

Tegoroczny semestr zimowy studenci I roku okcydentalistyki zakończą działaniem projektowym, realizowanym w ramach Praktykowania humanistyki – przedmiotu, który odbywa się w każdym semestrze studiów oprócz ostatniego, a którego celem jest „wyprodukowanie” wydarzenia w przestrzeni publicznej, zaadresowanego do szerokiego odbiorcy. Oczywiście w warunkach pandemii będzie to wydarzenie online. Pracami studentów kieruje mgr Artur Starnowski, a tematem, … More Procesy chrystianizacji tematem studenckiego projektu

Czym jest okcydentoza i jak ją leczyć?

Na to intrygujące pytanie odpowiada dr Marcin Maria Bogusławski — na okcydentalistyce współtwórca autorskich modułów tematycznych i wykładowca prowadzący przedmioty warsztatowe. Zapraszamy do lektury fragmentu jego książki Wariacje (post)humanistyczne (2020), opatrzonej komentarzem autora, w którym wyjaśnia pojęcie okcydentozy, proponuje pewne remedia na nią oraz wskazuje dalsze lektury. * * * Okcydentoza — to słowo, które … More Czym jest okcydentoza i jak ją leczyć?

Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?

Obok obowiązkowego lektoratu z języka nowożytnego na okcydentalistyce realizujemy 120 godzin warsztatów językowych. Mają ona na celu zachęcić do nauki kolejnego języka obcego oraz zapoznać z wybranymi zagadnieniami kultury danego kraju. Tegoroczne warsztaty z języka francuskiego relacjonuje prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kwietniewska z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ: O warsztatach językowych pisał już … More Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?

PREMIERA online! „Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?”

Jak wiadomo, autorzy filmu nie zdążyli zorganizować zaplanowanego cyklu projekcji i towarzyszących im spotkań. Postanowiliśmy – chociaż częściowo – tę lukę wypełnić. Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez studentów okcydentalistyki pod opieką mgra Bartosza Pokorskiego. O celach projektu twórcy pisali dwukrotnie: Jak można zapytać kogoś o jego tożsamość? Kręcimy film! oraz Co sprawia, że jesteś taki … More PREMIERA online! „Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?”

Estetyka Zachodu według Scrutona: od surowych zasad do dezynwoltury i… z powrotem (lektury okcydentalisty)

Czym jest piękno? Czy może ono stać w sprzeczności z dobrem? Dlaczego warto jest go poszukiwać w codziennym życiu? Czy subiektywne poczucie piękna można pogodzić z naszymi roszczeniami do jego obiektywności? M. in. te pytania formułuje Roger Scruton [1944–2020] – zmarły w tym roku filozof, pisarz i kompozytor – w wydanej po polsku w 2018 roku … More Estetyka Zachodu według Scrutona: od surowych zasad do dezynwoltury i… z powrotem (lektury okcydentalisty)