Procesy chrystianizacji tematem studenckiego projektu

Tegoroczny semestr zimowy studenci I roku okcydentalistyki zakończą działaniem projektowym, realizowanym w ramach Praktykowania humanistyki – przedmiotu, który odbywa się w każdym semestrze studiów oprócz ostatniego, a którego celem jest „wyprodukowanie” wydarzenia w przestrzeni publicznej, zaadresowanego do szerokiego odbiorcy. Oczywiście w warunkach pandemii będzie to wydarzenie online. Pracami studentów kieruje mgr Artur Starnowski, a tematem, … More Procesy chrystianizacji tematem studenckiego projektu

Czym jest okcydentoza i jak ją leczyć?

Na to intrygujące pytanie odpowiada dr Marcin Maria Bogusławski — na okcydentalistyce współtwórca autorskich modułów tematycznych i wykładowca prowadzący przedmioty warsztatowe. Zapraszamy do lektury fragmentu jego książki Wariacje (post)humanistyczne (2020), opatrzonej komentarzem autora, w którym wyjaśnia pojęcie okcydentozy, proponuje pewne remedia na nią oraz wskazuje dalsze lektury. * * * Okcydentoza — to słowo, które … More Czym jest okcydentoza i jak ją leczyć?

Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?

Obok obowiązkowego lektoratu z języka nowożytnego na okcydentalistyce realizujemy 120 godzin warsztatów językowych. Mają ona na celu zachęcić do nauki kolejnego języka obcego oraz zapoznać z wybranymi zagadnieniami kultury danego kraju. Tegoroczne warsztaty z języka francuskiego relacjonuje prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kwietniewska z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ: O warsztatach językowych pisał już … More Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?

PREMIERA online! „Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?”

Jak wiadomo, autorzy filmu nie zdążyli zorganizować zaplanowanego cyklu projekcji i towarzyszących im spotkań. Postanowiliśmy – chociaż częściowo – tę lukę wypełnić. Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez studentów okcydentalistyki pod opieką mgra Bartosza Pokorskiego. O celach projektu twórcy pisali dwukrotnie: Jak można zapytać kogoś o jego tożsamość? Kręcimy film! oraz Co sprawia, że jesteś taki … More PREMIERA online! „Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?”

Estetyka Zachodu według Scrutona: od surowych zasad do dezynwoltury i… z powrotem (lektury okcydentalisty)

Czym jest piękno? Czy może ono stać w sprzeczności z dobrem? Dlaczego warto jest go poszukiwać w codziennym życiu? Czy subiektywne poczucie piękna można pogodzić z naszymi roszczeniami do jego obiektywności? M. in. te pytania formułuje Roger Scruton [1944–2020] – zmarły w tym roku filozof, pisarz i kompozytor – w wydanej po polsku w 2018 roku … More Estetyka Zachodu według Scrutona: od surowych zasad do dezynwoltury i… z powrotem (lektury okcydentalisty)

Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?

O zajęciach projektowych – Praktykowanie humanistyki – zrealizowanych ze studentami okcydentalistyki w semestrze zimowym 2019/2020 pisze ich prowadzący mgr Bartosz Pokorski. Przypomnijmy: przedmiot Praktykowanie humanistyki odbywa się w każdym semestrze studiów oprócz ostatniego. Jego celem jest zrealizowanie zadania w przestrzeni publicznej poza uczelnią, zaadresowanego do szerokiego odbiorcy. Studenci uczą się współdziałać w grupie, poznają zewnętrzne … More Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?

Jak można zapytać kogoś o jego tożsamość? Kręcimy film!

O tegorocznych zajęciach warsztatowych Praktykowanie Humanistyki V piszą: uczestniczka zajęć kierująca produkcją filmu – Klaudia Kubiak oraz opiekun przedmiotu mgr Bartosz Pokorski: Kręcimy! Pomysł na nagranie filmu narodził się dosyć szybko. Nie były to nasze pierwsze zajęcia projektowe, jednak pracowaliśmy nie tak jak zawsze. Mieliśmy tylko ogólnie zarysowaną problematykę i pomysł na sposób jej przedstawienia. … More Jak można zapytać kogoś o jego tożsamość? Kręcimy film!

Zrozumieć performance…

O tegorocznych zajęciach warsztatowych Analiza wytworu kultury jako performansu pisze mgr Artur Starnowski: Pierwszym skojarzeniem nasuwającym się, gdy słyszymy słowo „performans”, jest być może sytuacja, w której jakiś artysta robi coś zadziwiającego: siedzi z martwym królikiem i opowiada mu o sztuce albo nagrywa, jak je hamburgera. Takie działania niektórym ludziom mogą wydawać się zwykłym głupstwem, … More Zrozumieć performance…

Kto nie chciałby być lepszy, niż jest?

O treściach przedmiotu Ciało ludzkie i postludzkie w sztukach plastycznych i sztuce działania realizowanego na okcydentalistyce wspólnie przez dr hab. Wiolettę Kazimierską-Jerzyk i mgra Bartosza Pokorskiego pisze współautor ich części poświęconej ciału postludzkiemu, organizator IX Łódzkich Warsztatów Filozoficznych. HUMANIZM-POSTHUMANIZM oraz seminarium naukowego Enhancement. A Chance or Challenge? Kto nie chciałby być lepszy, niż jest? W … More Kto nie chciałby być lepszy, niż jest?