Jak można zapytać kogoś o jego tożsamość? Kręcimy film!

O tegorocznych zajęciach warsztatowych Praktykowanie Humanistyki V piszą: uczestniczka zajęć kierująca produkcją filmu – Klaudia Kubiak oraz opiekun przedmiotu mgr Bartosz Pokorski: Kręcimy! Pomysł na nagranie filmu narodził się dosyć szybko. Nie były to nasze pierwsze zajęcia projektowe, jednak pracowaliśmy nie tak jak zawsze. Mieliśmy tylko ogólnie zarysowaną problematykę i pomysł na sposób jej przedstawienia. … More Jak można zapytać kogoś o jego tożsamość? Kręcimy film!

Zrozumieć performance…

O tegorocznych zajęciach warsztatowych Analiza wytworu kultury jako performansu pisze mgr Artur Starnowski: Pierwszym skojarzeniem nasuwającym się, gdy słyszymy słowo „performans”, jest być może sytuacja, w której jakiś artysta robi coś zadziwiającego: siedzi z martwym królikiem i opowiada mu o sztuce albo nagrywa, jak je hamburgera. Takie działania niektórym ludziom mogą wydawać się zwykłym głupstwem, … More Zrozumieć performance…

Kto nie chciałby być lepszy, niż jest?

O treściach przedmiotu Ciało ludzkie i postludzkie w sztukach plastycznych i sztuce działania realizowanego na okcydentalistyce wspólnie przez dr hab. Wiolettę Kazimierską-Jerzyk i mgra Bartosza Pokorskiego pisze współautor ich części poświęconej ciału postludzkiemu, organizator IX Łódzkich Warsztatów Filozoficznych. HUMANIZM-POSTHUMANIZM oraz seminarium naukowego Enhancement. A Chance or Challenge? Kto nie chciałby być lepszy, niż jest? W … More Kto nie chciałby być lepszy, niż jest?

Lektury okcydentalisty – KANDYŃSKI

W tym roku nakładem łódzkiego wydawnictwa Officyna ukazało się nowe wydanie jednej z najważniejszych książek poświęconych sztuce – Punkt i linia a płaszczyzna Wasyla Kandyńskiego. Czytamy ją w całości w ramach przedmiotu Recepcja i analiza dzieł sztuki. Jest to lektura, która obok tekstów Witkacego, Władysława Strzemińskiego oraz Heinricha Wölfflina, uczy nas, jak patrzeć i analizować … More Lektury okcydentalisty – KANDYŃSKI

TAKIE warsztaty z języka obcego – tylko na okcydentalistyce

Na II i III roku okcydentalistyki w obu semestrach przewidziano w programie studiów warsztaty z języka obcego. Są one zupełnie innym przedmiotem aniżeli obowiązkowy lektorat języka nowożytnego. Zadaniem warsztatów jest zachęcenie do nauki języków obcych i wskazanie na najbardziej pasjonujące aspekty ich uczenia się. O warsztatach polsko-angielsko-łacińskich prowadzonych w roku akademickim 2018/1019 pisze prof. UŁ. … More TAKIE warsztaty z języka obcego – tylko na okcydentalistyce

Dla kogo okcydentalistyka?

Dla tych, którzy chcą uczestniczyć w świecie kultury i sztuki, a także lepiej rozumieć inne kultury… Polecamy najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, a w nim interesującą rozmowę ze studentem II roku okcydentalistyki – Panem Dominikiem Senatorem.