Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?

Obok obowiązkowego lektoratu z języka nowożytnego na okcydentalistyce realizujemy 120 godzin warsztatów językowych. Mają ona na celu zachęcić do nauki kolejnego języka obcego oraz zapoznać z wybranymi zagadnieniami kultury danego kraju. Tegoroczne warsztaty z języka francuskiego relacjonuje prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kwietniewska z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ: O warsztatach językowych pisał już … More Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?