Program kształcenia, cz. III

W przeciwieństwie do roku I zdecydowana większość przedmiotów na roku II i III są zajęciami do wyboru. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić Wam program zajęć dla tych lat wspólnie. Zanim przejdziemy do szczegółów, przypomnijcie sobie, co pisaliśmy o modułach.

Na roku II, w każdym semestrze będziecie mieli do wyboru dwa moduły zatytułowane Dzieje i kultura Zachodu. Wyboru dokonywać będziecie z oferty przedstawionej przez naszych pracowników. Zakres tematyczny modułów, można powiedzieć, jest praktycznie nieograniczony i zależeć będzie od Waszych oczekiwań oraz od inwencji i zainteresowań pracowników (a te są rozległe). Interesujący się historią wybierać będą takie moduły, które traktować będą o wydarzeniach z przeszłości. Zainteresowani współczesnością wybiorą moduły poświęcone zagadnieniom dnia dzisiejszego. Zainteresowani polityką wybiorą moduły poświęcone sprawom politycznym. Zainteresowani sztuką, moduły poświęcone sztuce. Słowem, każdy będzie wybierał takie moduły, które odpowiadać będą jego zainteresowaniom. Naszym zaś zadaniem będzie zadbać o to, by przedstawiona oferta była wystarczająco bogata.

I nie zapominajcie, że każdy moduł składa się z trzech przedmiotów, które ujmują dane zagadnienie z trzech perspektyw: historycznej, filozoficznej i kulturowej. Pewnie zastanawiacie się teraz, jak na przykład możliwe jest ujęcie jakiegoś współczesnego problemu w historycznej perspektywie. Czy aby się to nie kłóci? Otóż nie! Nie kłóci się, a wręcz przeciwnie, jest konieczne dla właściwego i interdyscyplinarnego zrozumienia danego zagadnienia. Jak to wygląda w praktyce, dowiecie się na roku drugim!

Rok II to także rok, na którym pojawią się zajęcia, których zadaniem jest rozwijanie Waszej znajomości języka obcego. Oprócz lektoratu z języka obcego w wymiarze 60 godzin, zaplanowaliśmy także tzw. warsztaty z języka obcego. Są to również zajęcia do wyboru, którego mechanizm jest taki sam jak w przypadku modułów Dzieje i kultura Zachodu. Wybieracie jednak nie tylko problematykę, którą takie zajęcia podejmują, ale także język (od angielskiego po hiszpański) oraz formę (od translatoriów poświęconych kształceniu umiejętności przekładu różnych tekstów po zajęcia prowadzone w języku obcym, gdzie będziecie doskonalić swój język w mowie i piśmie). W każdym semestrze będziecie musieli zaliczyć 30 godzin takich zajęć.

W semestrze zimowym roku II zaplanowaliśmy dla Was wykład poświęcony filozoficznym podstawom nauk humanistycznych i społecznych. Będziecie także musieli odbyć praktyki (warto zwrócić uwagę na naszych partnerów!) W semestrze letnim dla odmiany nie będzie ani wykładów, ani praktyk. Nauczycie się rozumieć i interpretować takie zjawiska kulturowe jak na przykład piłka nożna na zajęciach Interpretacja widowisk (obyczaj, rytuał, zabawa).

Rok III w swej strukturze nie różni się specjalnie od roku II. Nie wybieracie jednak co semestr dwóch modułów Dzieje i kultura Zachodu, lecz tylko jeden. W zamian wybieracie tzw. moduł z seminarium licencjackim, w ramach którego przygotowywać będziecie pracę licencjacką. Reguł wyboru pozostają i w tym przypadku takie same jak powyżej. Warsztaty z języka obcego pozostają (co semestr wybieracie po jednym warsztacie).

W semestrze zimowym roku III, inaczej niż na roku II, nie ma żadnego wykładu, są za to zajęcia poświęcone rozwijaniu umiejętności kulturowej interpretacji: Analiza wytworu kultury jako performansu oraz Analiza wytworów kultury popularnej. Natomiast w semestrze letnim, dla odmiany, będzie wykład poświęcony relacjom między ekonomią a innym formami życia społecznego i kulturowego Społeczeństwo a formy gospodarowania. Natomiast w formie warsztatowej odbędą się zajęcia Dyskursy krytyczne – analiza zjawisk społecznych, których zadaniem będzie nauczenie Was rozumienia różnych zjawisk społecznych, oraz zajęcia Analiza interakcji kulturowych, poświęcone przede wszystkim relacjom pomiędzy kulturami zachodnimi i nie-zachodnimi.

I to wszystko. Jeśli opis powyższy wydaje Wam się nieco zagmatwany, zapraszamy na naszą stronę i zapoznanie się z programem zajęć!

Reklamy

Oficjalna strona okcydentalistyki

Wreszcie jest. Oficjalna strona okcydentalistyki pojawiła się na serwerze Uniwersytetu Łódzkiego. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe treści, tak więc śledźcie to, co u nas się dzieje. Zapraszamy do oglądania oraz udostępniania jej znajomym.

http://okcydentalistyka.uni.lodz.pl