Program kształcenia, cz. III

W przeciwieństwie do roku I zdecydowana większość przedmiotów na roku II i III są zajęciami do wyboru. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić Wam program zajęć dla tych lat wspólnie. Zanim przejdziemy do szczegółów, przypomnijcie sobie, co pisaliśmy o modułach. Na roku II, w każdym semestrze będziecie mieli do wyboru dwa moduły zatytułowane Dzieje i kultura Zachodu. Wyboru … More Program kształcenia, cz. III