Śladami mody po Łodzi

O projekcie realizowanym w module kształcenia Oblicza modernizacji Zachodu opowiada dr Krzysztof P. Woźniak. Zajęciami przygotowującymi do jego realizacji był przedmiot Konsekwencje przewrotów technologicznych.

Bez tytułu

W semestrze letnim kończącego się roku akademickiego 2013/2014 grupa studentów I roku okcydentalistyki, w ramach modułu dydaktycznego „Oblicza modernizacji Zachodu”, zrealizowała pod moim kierunkiem projekt „Śladami mody po Łodzi”. Okazał się on bardzo udanym nawiązaniem do rok wcześniejszego, wysoko ocenionego, projektu „Od nitki do tkaniny”. Dla wielu studentów okcydentalistyki Łódź jest miastem nieznanym lub mało znanym. Dlatego, empiryczne doświadczenie, że w XIX w. właśnie tu zakorzeniły się i rozwinęły idące z Zachodu „nowinki” techniczne i technologiczne, ma szczególny wymiar poznawczy i edukacyjny, przybliżający studentom przeszłość i współczesność miasta, w którym studiują.
Projekt „Śladami mody…” zakładał przygotowanie i przeprowadzenie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego. Realizatorzy projektu w bardzo udany sposób zapoznali słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami z dziejów łódzkiego przemysłu włókienniczego, zwracając uwagę na te spośród nich, które zapoczątkowały istotne jego zmiany (dominacja przerobu bawełny, wprowadzenie włókien sztucznych). Zaakcentowana została swoista symbioza między produkcją tkanin a powstawaniem przemysłu odzieżowego. W barwny sposób, wykorzystując rzadko publikowane materiały fotograficzne, przedstawiono dawne pokazy mody, historię legendarnych już dziś firm odzieżowych, znanych z jakości swych wyrobów daleko poza granicami Polski („Telimena”, „Próchnik”, „Wólczanka”). O tym, że Łódź pozostaje nadal centrum kreowania mody w zakresie odzieży / ubioru, przekonywała ostatnia część wykładu, w której zaprezentowano dokonania współczesnych łódzkich projektantów odzieży. Po wykładzie każdy ze słuchaczy otrzymał wykonany przez studentów folder stanowiący krótki przewodnik po miejscach związanych z historią i współczesnością łódzkiego włókiennictwa i odzieżownictwa. Wypełnione przez słuchaczy ankiety oceniające wykład / prezentację i folder przekonały, że tematyka projektu była interesująca, poszerzyła wiedzę, a sposób jego realizacji wywołał gotowość do uczestniczenia w podobnym spotkaniu.

Dr Krzysztof P. Woźniak

 

Reklamy