Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?

Obok obowiązkowego lektoratu z języka nowożytnego na okcydentalistyce realizujemy 120 godzin warsztatów językowych. Mają ona na celu zachęcić do nauki kolejnego języka obcego oraz zapoznać z wybranymi zagadnieniami kultury danego kraju. Tegoroczne warsztaty z języka francuskiego relacjonuje prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kwietniewska z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ: O warsztatach językowych pisał już … More Francja-elegancja, czyli dlaczego warto studiować okcydentalistykę?

Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?

O zajęciach projektowych – Praktykowanie humanistyki – zrealizowanych ze studentami okcydentalistyki w semestrze zimowym 2019/2020 pisze ich prowadzący mgr Bartosz Pokorski. Przypomnijmy: przedmiot Praktykowanie humanistyki odbywa się w każdym semestrze studiów oprócz ostatniego. Jego celem jest zrealizowanie zadania w przestrzeni publicznej poza uczelnią, zaadresowanego do szerokiego odbiorcy. Studenci uczą się współdziałać w grupie, poznają zewnętrzne … More Co sprawia, że jesteś taki sam jak wszyscy?

Zrozumieć performance…

O tegorocznych zajęciach warsztatowych Analiza wytworu kultury jako performansu pisze mgr Artur Starnowski: Pierwszym skojarzeniem nasuwającym się, gdy słyszymy słowo „performans”, jest być może sytuacja, w której jakiś artysta robi coś zadziwiającego: siedzi z martwym królikiem i opowiada mu o sztuce albo nagrywa, jak je hamburgera. Takie działania niektórym ludziom mogą wydawać się zwykłym głupstwem, … More Zrozumieć performance…

Kto nie chciałby być lepszy, niż jest?

O treściach przedmiotu Ciało ludzkie i postludzkie w sztukach plastycznych i sztuce działania realizowanego na okcydentalistyce wspólnie przez dr hab. Wiolettę Kazimierską-Jerzyk i mgra Bartosza Pokorskiego pisze współautor ich części poświęconej ciału postludzkiemu, organizator IX Łódzkich Warsztatów Filozoficznych. HUMANIZM-POSTHUMANIZM oraz seminarium naukowego Enhancement. A Chance or Challenge? Kto nie chciałby być lepszy, niż jest? W … More Kto nie chciałby być lepszy, niż jest?

TAKIE warsztaty z języka obcego – tylko na okcydentalistyce

Na II i III roku okcydentalistyki w obu semestrach przewidziano w programie studiów warsztaty z języka obcego. Są one zupełnie innym przedmiotem aniżeli obowiązkowy lektorat języka nowożytnego. Zadaniem warsztatów jest zachęcenie do nauki języków obcych i wskazanie na najbardziej pasjonujące aspekty ich uczenia się. O warsztatach polsko-angielsko-łacińskich prowadzonych w roku akademickim 2018/1019 pisze prof. UŁ. … More TAKIE warsztaty z języka obcego – tylko na okcydentalistyce

O przedmiotach okcydentalistyki – cd.

Okcydentalistyka ma w swoim programie unikatowe przedmioty warsztatowe (patrz: siatka zajęć i komentarz do niej). Jednym z nich jest terminologia nauk humanistycznych w językach obcych (0200-2F004O). W jego ramach chcemy zaakcentować dwie sprawy: Humanistyka ma swą skomplikowaną terminologię, ale można ją przełożyć w jakimś stopniu na język codzienny. Można ją też przybliżyć, podając przykłady doświadczeń … More O przedmiotach okcydentalistyki – cd.

O efektach edukacyjnych „żywego obrazowania”

O projekcie realizowanym w ramach modułu kształcenia Oblicza modernizacji Zachodu pisze dr Agnieszka Gralińska-Toborek. Przedmiotem przygotowującym do prac nad „żywymi obrazami” były Racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty sztuki XIX wieku. Od dawna chciałam zrealizować taki projekt – „żywy obraz” na wzór dziewiętnastowiecznych „żywych obrazów”*. Efekt edukacyjny takiej zabawy może być dalece szerszy i skuteczniejszy niż zwykła … More O efektach edukacyjnych „żywego obrazowania”

Awangarda w czterech krokach, neoawangarda także w czterech…

moduł: Remodernizacje Zachodu, przedmiot: Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku, prowadząca: dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk, temat projektu: Teoria awangardy i neoawangardy w praktyce Niezmienną przeszkodą w popularyzacji sztuki awangardowej (a neoawangardowej tym bardziej) jest jej nierozumienie i wynikające stąd naturalne (???) takie oto przekonanie wielu odbiorców: „to nie dla mnie, to raczej dla wyspecjalizowanego teoretyka … More Awangarda w czterech krokach, neoawangarda także w czterech…

Program kształcenia, cz. III

W przeciwieństwie do roku I zdecydowana większość przedmiotów na roku II i III są zajęciami do wyboru. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić Wam program zajęć dla tych lat wspólnie. Zanim przejdziemy do szczegółów, przypomnijcie sobie, co pisaliśmy o modułach. Na roku II, w każdym semestrze będziecie mieli do wyboru dwa moduły zatytułowane Dzieje i kultura Zachodu. Wyboru … More Program kształcenia, cz. III

Program kształcenia, cz. II

W poprzednim wpisie opowiedzieliśmy Wam o zajęciach, jakich spodziewać się możecie w semestrze zimowym roku pierwszego. Dziś opiszemy zajęcia, które zaplanowaliśmy na następny semestr, czyli letni. Struktura zajęć jest taka sama jak w semestrze poprzednim, a więc pamiętajcie o modułach! Rok I, semestr II letni: Semestr letni rozpoczynamy modułem Oblicza modernizacji Zachodu, który poświęcony jest przemianom, … More Program kształcenia, cz. II