Minął rok…

Od ostatniego wpisu minął niemalże rok. To szmat czasu, ale jeśli ktoś myśli, że próżnowaliśmy, myli się. Przez cały ten czas trwała bowiem nasza przygoda z okcydentalistyką i trwa oczywiście nadal. Ruszył pierwszy rok i już niedługo pierwsi studenci okcydentalistyki przystąpią do letniej sesji i wkrótce staną się studentami roku drugiego. Ruszyła rekrutacja na kolejny rok. Oczywiście zapraszamy!

Rok temu mieliśmy mniej lub bardziej wyraźną wizję tego, jak okcydentalistyka ma wyglądać. Przygotowywaliśmy program studiów, konsultowaliśmy programy zajęć, dobieraliśmy współpracowników. Natomiast przez ostatni rok wcielaliśmy wszystko to w życie. Czy się udało? Możemy powiedzieć, że tak. Studenci okcydentalistyki realizowali przeróżne projekty na zaliczenie zajęć, aktywnie brali udział w życiu naukowym Wydziału i Uniwersytetu (przygotowując Drzwi otwarte czy wydarzenia w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki), założyli własne koło naukowe, prowadzą własnego bloga. Słowem, działo się wiele. Będziemy sukcesywnie opisywać nasze doświadczenia z okcydentalistyką. Oczekujcie nowych wpisów!

Reklamy

Zacznij ‘studiować’ we wrześniu i ‘wydłuż’ swoje ferie zimowe! Zastanów się, czy nie jest to dobra okazja, by zacząć realizować projekt w ramach studiów.

Szanowni Państwo, Studenci okcydentalistyki,

Siedemnaste wielkoformatowe malowidło w przestrzeni miejskiej w centrum Łodzi, autorzy – grupa Etam, ul. Nawrot 81.

Siedemnaste wielkoformatowe malowidło w przestrzeni miejskiej w centrum Łodzi, autorzy – grupa Etam, ul. Nawrot 81.

Fundacja URBAN FORMS realizuje drugą edycję projektu GALERIA URBAN FORMS. Przypomnijmy – celem jest stworzenie stałej ekspozycji sztuki ulicznej w publicznej przestrzeni ścisłego centrum Łodzi. Zapraszamy studentów okcydentalistyki do udziału w tym wydarzeniu w charakterze wolontariuszki/wolontariusza. Praca związana będzie przede wszystkim z udzielaniem wsparcia artystom podczas wykonywania prac oraz w ich czasie wolnym w trakcie pobytu w Łodzi. Przyjadą do nas czołowi muraliści, m.in. Os Gemeos  (Brazylia),  Aryz (Hiszpania), Intie (Chile), którzy stworzą kolejne wielkoformatowe malowidła ścienne. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Planowany czas realizacji: 22. sierpnia – 30. września.

Zdobyte doświadczenia można będzie wykorzystać na okcydentalistyce w realizacji zadania projektowego w ramach modułu „Remodernizacje Zachodu” oraz na zajęciach „Recepcja i analiza dzieł sztuki”. W jaki sposób? GALERIA URBAN FORMS stwarza niepowtarzalną okazję do: obserwowania artystów trakcie pracy, zapoznania się z warsztatem muralisty „od kuchni”, bezpośrednich rozmów z twórcami i animatorami kultury, obserwacji naturalnego spotkania świata sztuki ze światem życia (to jeden z głównych dylematów sztuki nowoczesnej!). Warto rejestrować rozmowy, robić dokumentację fotograficzną i filmową, pytać, pytać, pytać i notować. Potem wystarczy uzupełnić te doświadczenia wybranymi aspektami teoretycznymi w ramach zajęć w trakcie studiów.

Zgłoszenia przesyłać prosimy na adres: agnieszka.reiske@dobrypartner.eu, tel. 508 38 88 40. Spotkanie informacyjne odbędzie się 17. sierpnia, godz. 18.00  (po uprzednim przesłaniu zgłoszenia). W sprawach powiązania tej współpracy z zajęciami na okcydentalistyce, prosimy o kontakt z dr Wiolettą Kazimierską-Jerzyk pod adresem okcydentalistyka@gmail.com.

Kuratorski opis projektu i charakterystyka artystów tworzących murale w ramach Galerii Urban Forms II

Filozofia wojny, kultura fizyczna, a może romantyzm gotyku?

Szanowni Państwo,

dziś proponujemy dawkę informacji na temat zagadnień podejmowanych w modułach wybieralnych. Są to w pełni autorskie i – naszym zdaniem – najciekawsze zajęcia na okcydenatalistyce. Ponieważ są bardziej wymagające, zaplanowaliśmy je na II i III rok. Ich problematyka przekracza wąskie dziedziny wiedzy, dosłownie sytuuje się w poprzek tradycyjnej humanistyki, lecz nie lekceważy jej, a wybiera to, co najbardziej frapujące w dziejach Zachodu. Oto wybrane przykłady:

 1. Debaty w tradycji europejskiej – umiejętność poprawnej argumentacji, znajomość reguł  retorycznych i erystyki wydają się najbardziej przydatne politykom, będziemy więc obserwować najsłynniejsze porozumienia, pakty i rozejmy w historii; także zbadamy pod tym kątem słynne polemiki artystów. Przewodnikami będą jednak filozofowie.
 2. Wojna – historia, filozofia, estetyka – wojny mają swoją filozofię (specyficzną etykę, estetykę, logikę i metafizykę), atrakcyjność wojen utrwala sztuka i popkultura. Czy to tragedia współczesnej kultury?
 3. Anarchia i tolerancja – są zjawiskami naprzemiennie wybijającymi się w dziejach Zachodu, szczególnie interesuje nas kulturotwórczy impet ruchów anarchistycznych i kontrkulturowych. Trudno bez nich wyobrazić sobie współczesną sztukę. Trzeba jednak też z godzić się z różnego typu niechęcią wobec niej. Chcemy zrozumieć motywacje tych, którzy odrzucają znaczną część społecznych reguł oraz tych, którzy fanatycznie ich bronią.
 4. Kultura fizyczna a kultura zachodu – sport stał się dziś przede wszystkim przemysłem, będziemy zastanawiać się, dlaczego z domeny kształtującej człowieka (jego ciało i umysł) oraz gloryfikującej współzawodnictwo, bywa dziś przedmiotem największych rozczarowań moralnych; ciekawi nas, dlaczego imprezy sportowe dostarczają więcej satysfakcji estetycznej, aniżeli sztuka; interesują nas też polityczne uwikłania ważnych wydarzeń sportowych.
 5. Kultura i erotyzm – historia seksualności – jej zmienność i obcość wielu przejawów współczesnemu doświadczeniu zawsze interesowały i filozofów, i artystów; chcemy śledzić dramatyczne związki erotyzmu, wiedzy, władzy i sztuki, uzmysławiać emancypacyjną rolę refleksji nad seksualnością.
 6. Pamięć w kulturze Zachodu – okcydentalistyka w całości wydaje się manifestacją pamięci, ale pojęcie to jest bardzo skomplikowane, obejmuje wiele innych terminów warunkujących znajomość historii, kultury i rozumienie problematyki tożsamości, oto niektóre z nich: tradycja, dziedzictwo, formy upamiętniania, postpamięć.
 7. Protestantyzm jako nowa wizja Kościoła, człowieka i świata – ważne przełomy w dziejach świata chcemy ukazywać kompleksowo, protestantyzm nie należy tylko to historii religii. Czy wiecie, jakie miał konsekwencje dla sztuki, moralności, formowania się etosu pracy?
 8. Pop-kultura. Rewolucja czy dewaluacja wartości? – wiemy, że większość z nas znaczną część satysfakcji ludycznej czy estetycznej czerpie z odbioru zjawisk popkultury. Co mają wspólnego ze sobą różne jej przejawy? Czy pochłania nas, zniewala i znieczula przemysł kulturalny? Czy też każdy z nas może znaleźć w popkulturze przestrzeń dla własnego rozwoju? Jak popkultura ma się do sztuki? Dlaczego popkultura jest filozoficznie interesująca?
 9. Gotyk w romantyzmie. Romantyzm gotyku – migracje kultur są dla nas oczywistością, migracje epok – mniej. Taki skok od średniowiecza do nowoczesności jest konieczny, by nie znudzić się martyrologią romantyzmu, by zrozumieć lęki i namiętności obu epok. W jakim sensie jedna dla drugiej staje się fascynacją? W jaki sposób jedna zapowiada tę drugą?
 10. Matematyka a kultura Zachodu – wypada zacząć od podstawowych różnic, czyli matematyka w starożytności – babilońska a grecka. O roli matematyki w filozofii i sztuce przekonywać nie trzeba. Ale może ona nas zaskoczyć, gdy artysta maluje obraz, uzależniając jego formę od wyników rzutów kostką do gry.
 11. Okcydent a orient – świadomość ich wpływów jest warunkiem powodzenia studiów na okcydentalistyce, proponujemy stały blok przedmiotów pod tym hasłem. A w szczegółach interesują nas na rozmaite problemy. Na przykład, co oznacza dla świata jego „okcytentalizacja” w czasach pokolumbijskich? Jak ocenić procesy kolonializmu i dekolonizacji? Czy Europejczyk potrafi poznać kultury pozaeuropejskie i ocenić ich wpływ na awangardę?

Zapraszamy na okcydentalistykę.

Okcydentalistyka rusza!

Informujemy, że została opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych na okcydentalistykę. Kierunek został uruchomiony. Prosimy więc o składanie dokumentów.
Zostanie także uruchomiona druga rekrutacja, można będzie zapisywać się jeszcze na studia na naszym kierunku. ZAPRASZAMY.
Prosimy śledzić bieżące informacje.

Program kształcenia, cz. III

W przeciwieństwie do roku I zdecydowana większość przedmiotów na roku II i III są zajęciami do wyboru. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić Wam program zajęć dla tych lat wspólnie. Zanim przejdziemy do szczegółów, przypomnijcie sobie, co pisaliśmy o modułach.

Na roku II, w każdym semestrze będziecie mieli do wyboru dwa moduły zatytułowane Dzieje i kultura Zachodu. Wyboru dokonywać będziecie z oferty przedstawionej przez naszych pracowników. Zakres tematyczny modułów, można powiedzieć, jest praktycznie nieograniczony i zależeć będzie od Waszych oczekiwań oraz od inwencji i zainteresowań pracowników (a te są rozległe). Interesujący się historią wybierać będą takie moduły, które traktować będą o wydarzeniach z przeszłości. Zainteresowani współczesnością wybiorą moduły poświęcone zagadnieniom dnia dzisiejszego. Zainteresowani polityką wybiorą moduły poświęcone sprawom politycznym. Zainteresowani sztuką, moduły poświęcone sztuce. Słowem, każdy będzie wybierał takie moduły, które odpowiadać będą jego zainteresowaniom. Naszym zaś zadaniem będzie zadbać o to, by przedstawiona oferta była wystarczająco bogata.

I nie zapominajcie, że każdy moduł składa się z trzech przedmiotów, które ujmują dane zagadnienie z trzech perspektyw: historycznej, filozoficznej i kulturowej. Pewnie zastanawiacie się teraz, jak na przykład możliwe jest ujęcie jakiegoś współczesnego problemu w historycznej perspektywie. Czy aby się to nie kłóci? Otóż nie! Nie kłóci się, a wręcz przeciwnie, jest konieczne dla właściwego i interdyscyplinarnego zrozumienia danego zagadnienia. Jak to wygląda w praktyce, dowiecie się na roku drugim!

Rok II to także rok, na którym pojawią się zajęcia, których zadaniem jest rozwijanie Waszej znajomości języka obcego. Oprócz lektoratu z języka obcego w wymiarze 60 godzin, zaplanowaliśmy także tzw. warsztaty z języka obcego. Są to również zajęcia do wyboru, którego mechanizm jest taki sam jak w przypadku modułów Dzieje i kultura Zachodu. Wybieracie jednak nie tylko problematykę, którą takie zajęcia podejmują, ale także język (od angielskiego po hiszpański) oraz formę (od translatoriów poświęconych kształceniu umiejętności przekładu różnych tekstów po zajęcia prowadzone w języku obcym, gdzie będziecie doskonalić swój język w mowie i piśmie). W każdym semestrze będziecie musieli zaliczyć 30 godzin takich zajęć.

W semestrze zimowym roku II zaplanowaliśmy dla Was wykład poświęcony filozoficznym podstawom nauk humanistycznych i społecznych. Będziecie także musieli odbyć praktyki (warto zwrócić uwagę na naszych partnerów!) W semestrze letnim dla odmiany nie będzie ani wykładów, ani praktyk. Nauczycie się rozumieć i interpretować takie zjawiska kulturowe jak na przykład piłka nożna na zajęciach Interpretacja widowisk (obyczaj, rytuał, zabawa).

Rok III w swej strukturze nie różni się specjalnie od roku II. Nie wybieracie jednak co semestr dwóch modułów Dzieje i kultura Zachodu, lecz tylko jeden. W zamian wybieracie tzw. moduł z seminarium licencjackim, w ramach którego przygotowywać będziecie pracę licencjacką. Reguł wyboru pozostają i w tym przypadku takie same jak powyżej. Warsztaty z języka obcego pozostają (co semestr wybieracie po jednym warsztacie).

W semestrze zimowym roku III, inaczej niż na roku II, nie ma żadnego wykładu, są za to zajęcia poświęcone rozwijaniu umiejętności kulturowej interpretacji: Analiza wytworu kultury jako performansu oraz Analiza wytworów kultury popularnej. Natomiast w semestrze letnim, dla odmiany, będzie wykład poświęcony relacjom między ekonomią a innym formami życia społecznego i kulturowego Społeczeństwo a formy gospodarowania. Natomiast w formie warsztatowej odbędą się zajęcia Dyskursy krytyczne – analiza zjawisk społecznych, których zadaniem będzie nauczenie Was rozumienia różnych zjawisk społecznych, oraz zajęcia Analiza interakcji kulturowych, poświęcone przede wszystkim relacjom pomiędzy kulturami zachodnimi i nie-zachodnimi.

I to wszystko. Jeśli opis powyższy wydaje Wam się nieco zagmatwany, zapraszamy na naszą stronę i zapoznanie się z programem zajęć!

Oficjalna strona okcydentalistyki

Wreszcie jest. Oficjalna strona okcydentalistyki pojawiła się na serwerze Uniwersytetu Łódzkiego. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe treści, tak więc śledźcie to, co u nas się dzieje. Zapraszamy do oglądania oraz udostępniania jej znajomym.

http://okcydentalistyka.uni.lodz.pl

 

 

Urban Forms

Miło nam poinformować, że do grona naszych partnerów dołączyła dziś Fundacja i Galeria Urban Forms, doskonale znana Wam między innymi z wielkich murali zdobiących miasto Łódź (w tym budynek Uniwersytetu Łódzkiego – któż z Was nie widział słonia i balonika na budynku przy ul. Uniwersyteckiej 3? A jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszamy do obejrzenia: na żywo czy dzięki Google Street View).

Współpraca z Fundacją i Galerią Urban Forms, tak jak i z innymi naszymi partnerami, otwiera nowe możliwości praktykowania zdobywanej wiedzy, lecz także doskonale ukazuje specyfikę programu kształcenia na studiach okcydentalistycznych. Zaletą programu naszych studiów jest to, że nie skupia się on na jednym z aspektów cywilizacji zachodu i jego historii, lecz podejmuje także zagadnienia i problemy współczesnej kultury: street artu, performansów, kontrkultury, popkultury.

Podkreślamy to za każdym razem, ale warto być może raz jeszcze powiedzieć, że struktura programu zajęć na okcydentalistyce jest taka, że to Wy sami decydujecie, o czym chcecie się przede wszystkim uczyć. Umożliwiają to stanowiącą dużą część programu zajęcia do wyboru. O tym jednak napiszemy już niedługo!

A tymczasem możecie zapoznać się z artykułem o okcydentalistyce, który ukazał się w dzisiejszym „Dzienniku Łódzkim”, w dodatku „Edukacja”. Artykuł do przeczytania tutaj.

Nasi partnerzy

Od ostatniego wpisu minęło trochę czasu, mogliście więc pomyśleć, że Was zaniedbujemy. Nic jednak bardziej mylnego! Przechodzimy do konkretów związanych ze sposobem studiowania. Oto one.

Siedzenie w salach wykładowych jest wprawdzie dobrym sposobem na to, by chłonąć wiedzę, ale nie jest sposobem jedynym. Dlatego też postanowiliśmy nawiązać współpracę z funkcjonującymi na terenie naszego miasta instytucjami kultury. Umożliwi to Wam nie tylko odbycie obowiązkowych praktyk w ciekawych miejscach, w których nauczycie się czegoś więcej niż tylko przysłowiowego parzenia kawy, lecz także wyjście z zajęciami poza mury Uniwersytetu już od pierwszego roku studiów. Pamiętajcie – o czym wspominaliśmy wcześniej – że w dużej mierze scenariusz zajęć pisać będziecie Wy. Zależeć on będzie od Waszej kreatywności i pomysłowości.

Aby to ułatwić, nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi. Okcydentalistyka jest także – wraz ze swoim autorskim i nowatorskim programem – częścią nowej strategii promocyjnej miasta Łodzi – Łódź Kreuje. Wkrótce poinformujemy o naszych nowych partnerach.

Program kształcenia, cz. II

W poprzednim wpisie opowiedzieliśmy Wam o zajęciach, jakich spodziewać się możecie w semestrze zimowym roku pierwszego. Dziś opiszemy zajęcia, które zaplanowaliśmy na następny semestr, czyli letni. Struktura zajęć jest taka sama jak w semestrze poprzednim, a więc pamiętajcie o modułach!

Rok I, semestr II letni:

Semestr letni rozpoczynamy modułem Oblicza modernizacji Zachodu, który poświęcony jest przemianom, jakim podlegał szeroko rozumiany Zachód w okresie mniej więcej od Rewolucji Francuskiej po I Wojnę Światową. Użyte tutaj określenie „mniej więcej” nie jest bez znaczenia. Trudno bowiem jednoznacznie określić granice jakiejś epoki. Na moduł ten składają się następujące przedmioty:

1. Konsekwencje przewrotów technologicznych, którego celem jest zapoznanie Was ze społecznymi, politycznymi i kulturowymi skutkami rozwoju nauki i techniki.

2. Nadzieje i rozczarowania nowoczesności – to przedmiot z grupy przedmiotów „filozoficznych”. Na nim dowiecie się o nadziejach i rozczarowaniach filozofów i myślicieli; o tym jak imaginowali sobie nowy, lepszy świat i o rozczarowaniu tym, co wokół nich zaistniało.

3. Racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty sztuki XIX wieku. Jeśli chcecie zrozumieć zasygnalizowane w nazwie przedmiotu napięcie między rozumem a uczuciem w sztuce XIX wieku, to trafiliście doskonale. Tutaj dowiecie się tego, co najważniejsze, a dzięki modułowej organizacji zajęć osadzicie ten problem w historycznym i filozoficznym kontekście.

Moduł kolejny, zatytułowany Remodernizacje Zachodu dotyczy współczesności, czy też lepiej może by było powiedzieć nowoczesności. Ma on na celu ukazanie zmagań Zachodu z własną tożsamością. Oto przedmioty składające się na ten moduł:

1. Przedmiot Europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu zaznajomi Was z historycznymi wyobrażeniami o cywilizacji zachodniej. Przekonacie się, że były i są one niezmiernie różnorodne.

2. Natomiast na zajęciach Różnorodność form racjonalności i kryzys zaufania do rozumu dowiecie się, że rozum niejedno ma imię. Zorientujecie się także, dlaczego część myślicieli rozumem całkowicie się rozczarowała.

3. Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku – tytuł przedmiotu mówi sam za siebie. Nie ma jednej awangardy!

Oprócz zajęć składających się na powyżej opisane moduły przygotowaliśmy dla Was przedmioty, których celem jest wyposażenie studenta w narzędzia krytyczno-badawcze potrzebne każdemu humaniście. Zajęcia te mają charakter warsztatowy i nastawione są wykształcenie odpowiednich umiejętności. Oto ich lista:

1. Analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych

2. Sztuka argumentacji i perswazji

3. Recepcja i analiza dzieł sztuki

4. Terminologia nauk humanistycznych w językach obcych

Warto zwrócić uwagę, że wraz z ostatnim z wymienionych tutaj przedmiotów, czyli terminologią nauk humanistycznych w językach obcych,  rozpoczynamy serię zajęć ukierunkowanych na języki obce. Więcej szczegółów w następnych wpisach!

Program kształcenia, cz. I

Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o zajęciach, które czekają Was na okcydentalistyce. Zaczniemy od semestru zimowego I roku. Lecz zanim do tego przejdziemy, musimy zwrócić uwagę na sam układ zajęć. Jak się przekonacie, znaczna część zajęć pogrupowana została w tzw. moduły. Moduł taki składa się z trzech przedmiotów i dotyczy określonego zagadnienia. Dzięki temu na owo zagadnienie możecie spojrzeć z trzech perspektyw: filozoficznej, historycznej i kulturowej (czy artystycznej). Każdy przedmiot prowadzony jest przez specjalistę w danej dziedzinie. Wykładowcy prowadzący przedmioty w określonym module pracują wspólnie i wspólnie układają program dla modułu. Gwarantuje to interdyscyplinarną i spójną perspektywę.

To nie koniec. Musicie uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów składających się na moduł, ale to Wy decydujecie, co jest najbardziej interesujące. Wybieracie sami tzw. „wiodący przedmiot”. Ciekawi Was bardziej filozofia? Wybieracie więc jako przedmiot wiodący ten, na którym omawia się zagadnienia filozoficzne. Na takim przedmiocie na zaliczenie realizujecie we współpracy z wykładowcą projekt – wystawę, wywiad ze znaną postacią, publiczną dyskusję. Słowem, forma zaliczeniowego projektu zależy od Waszej inwencji i kreatywności.

Brzmi to może nieco skomplikowanie, ale w rzeczywistości jest proste. Chodzicie na zajęcia, zdobywacie wiedzę, ale przede wszystkim zdobywacie odpowiednie umiejętności i dobrze się bawicie.

Po tych wyjaśnieniach możemy przejść do przedstawienia planu zajęć na semestr zimowy, roku pierwszego (o zajęciach w następnych semestrach dowiecie się w kolejnych wpisach).

Rok I, semestr I zimowy:

Moduł Narodziny i kształtowanie się cywilizacji Zachodu poświęcony jest, jak sama nazwa wskazuje, początkom cywilizacji zachodniej. Składają się nań takie przedmioty, jak:

1. Historyczne spory o antyk i średniowiecze – na tym przedmiocie dowiecie się, jak historycy wyobrażają sobie i rozumieją to, czym były te dwie epoki.

2. Narodziny i kształtowanie się racjonalności – ten przedmiot pokaże Wam, jak z mitologii narodziła się filozoficzna i naukowa myśl.

3. Przedmiot Antyk – dzieje wpływów w sztuce i estetyce  zaznajomi Was ze sztuką antyczną i jej późniejszymi przygodami.

Moduł Rekonfiguracje Zachodu ukaże Wam cywilizację Zachodnią w ciągłym wrzeniu. Poddaną rewolucjom politycznym, technologicznym i naukowym, filozoficznym przełomom, reinterpretacjom estetycznych i artystycznych kanonów, czy geograficznej ekspansji. Nazwy przedmiotów mówią same za siebie:

1. Czasy ekspansji i rewolucji

2. Rozum i to, co od niego różne. Formy i transformacje racjonalności w nowożytnej kulturze Zachodu

3. Odkrywanie i reinterpretowanie tradycji klasycznej i średniowiecznej w sztuce epoki nowożytnej

To jeszcze nie wszystko. Przygotowaliśmy dla Was także zajęcia, które będą kształcić odpowiednie umiejętności. Oto one:

Pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie – nauczycie się na nich, jak wypełnić poprawnie rewers w bibliotece, znaleźć odpowiednią książkę w przepastnych katalogach BUŁ-y, artykuł w elektronicznych bazach danych, ale i google odsłoni przed Wami tajemnice, o których być może nie wiedzieliście. Dowiecie się także co dalej począć z tymi informacji, które zdobyliście. Jak sobie z nimi radzić, jak przekazywać je w atrakcyjnej formie innym.

Interpretacja i krytyka źródeł historycznych  zajęcia te nauczą Was, jak krytycznym okiem spoglądać na świadectwa epok, które dawno już przeminęły. Nauczą także podejrzliwości i tego, że nawet w dobrej wierze konfabulowano.

Elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki – brzmi poważnie i jest to poważna sprawa. Na tym przedmiocie uzupełniać będziecie umiejętności zdobyte na zajęciach powyżej opisanych. Nie zrażajcie się, czekają na Was niemalże takie same przygody, jakie spotkały na przykład Wilhelma z Baskerville i Adso z Melku, bohaterów Imienia róży Umberta Eco.

Wszystkie te przedmioty prowadzone są w formie warsztatowej i kładą nacisk na Waszą aktywność. Będzie jednak jeden wykład: Antropologia społeczna i kulturowa. Sposoby pojmowania kultury i kształtowania tożsamości Zachodu. Dowiecie się na nim, jak sami na siebie patrzymy i jak siebie rozumiemy oraz jak to zmieniało się w czasie.

Tym samym dobrnęliśmy do końca, możemy więc udać się na wychowanie fizyczne.

W następnym wpisie o semestrze letnim. Będzie mniej historii, a więcej sztuki i filozofii.

Zapraszamy na nasz profil na facebooku. W razie pytań, uwag piszcie do nas w komentarzach lub na nasz adres mailowy: okcydentalistyka@gmail.com.