Wszystkie przedmioty zrealizowane w trzyletnim cyklu studiów okcydentalistyki

Co studiowano na okcydentalistyce? Poniżej znajdziecie Państwo wykaz wszystkich przedmiotów zrealizowanych dotąd na okcydentalistyce. Przypomnę tylko, co rozumiemy w naszym programie przez moduł. Jest to interdyscyplinarny zestaw trzech przedmiotów: 1. historycznego, 2. filozoficznego, 3. poświęconego kulturze. graf modułuW obrębie każdego modułu student/ka wskazuje najbardziej interesujący go/ją przedmiot, na bazie którego realizuje dodatkowo jeden projekt w semestrze. Jeśli ktoś będzie chciał w ten sposób specjalizować się w historii, filozofii lub naukach o kulturze, może to robić konsekwentnie przez całe studia. Jeśli woli realizować projekty oparte na różnych dziedzinach humanistyki – wystarczy, aby dokonał takiego wyboru.

Wszystkie przedmioty zrealizowane w trzyletnim cyklu studiów okcydentalistyki w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015:

MODUŁY do wyboru. Wybrane przez studentów i realizowane w latach 2013/2014 i 2014/2015:

MODUŁ Kultura a wojna:
* Kultura wobec doświadczeń wojen światowych, prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski
Filozofia wojny – etyka, estetyka, logika i metafizyka wojny, dr Artur Banaszkiewicz
Kulturowe obrazy wojny, prof. UŁ dr hab. Andrzej M. Kaniowski i mgr Tomasz Michałowski
MODUŁ Dyskurs ucieleśnienia:
Historia ciała – zarys, dr Marzena Iwańska
Pięć zmysłów? Strategie ucieleśnienia: filozofia, nauka, sztuka i pamięć, prof. UŁ dr hab. Krzysztof Matuszewski/mgr Marcin M. Bogusławski
Ciało ludzkie i postludzkie w sztukach plastycznych i sztuce działania, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk
MODUŁ Jednostka a wspólnota:
Integracja europejska w XX wieku, dr hab. Dariusz Jeziorny
Jednostka a wspólnota – dwie tradycje Zachodu, dr Tomasz Sieczkowski
Artysta – członek wspólnoty czy outsider?, dr Agnieszka Rejniak-Majewska
MODUŁ Niemcy dawniej i dziś:
Niemcy w XIX-XX wieku, dr hab. Dariusz Jeziorny
Niemieckie idee, niemiecka tożsamość, dr hab. Artur Banaszkiewicz
Niemcy jako przypadek kultury niskiego kontekstu, dr Noemi Modnicka
MODUŁ Kultura materialna i gospodarcza Europy:
* Dzieje wielkiej wymiany. Różne oblicza gospodarki europejskiej (XIII-XX w.), dr hab. Krzysztof P. Woźniak
* Filozofia pieniądza, mgr Tomasz Michałowski
* Szaleństwo kolekcjonowania. Od gabinetów osobliwości do wirtualnego muzeum, dr Agnieszka Rejniak-Majewska
MODUŁ Europejska cywilizacja miast:
* Starożytne i średniowieczne miasta Europy. Polityka, społeczeństwo, religia, dr Paweł Filipczak
* Filozofia i estetyka nowoczesnego i ponowoczesnego miasta, dr Agnieszka Rejniak-Majewska/mgr Marcin Bogusławski,
* Archeologia miast. Życie codzienne w dawnych metropoliach europejskich, dr Kirił Marinow
MODUŁ Zachód – Wschód. Spotkania cywilizacji:
* Homo viator. Ludzie Zachodu na Wschodzie, prof. nadzw. dr hab. Teresa Wolińska
* Filozofia dialogu: Inny, Obcy, Swój, prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski
* Spotkanie z zabytkami. Rozwój zainteresowań sztuką i kulturą materialną Wschodu w Polsce, dr Kirił Marinow

MODUŁY OBOWIĄZKOWE dla II i III roku:

MODUŁ obowiązkowy dla II roku Cywilizacje niezachodnie:
* Wkład Bizancjum w cywilizację europejską, prof. UŁ dr hab. Maciej Kokoszko / mgr Andrzej Kompa
* Elementy filozofii arabskiej, prof. UŁ dr hab. Marek Gensler
* Islam jako czynnik cywilizacyjny, prof. dr hab. Marek Dziekan/mgr Blanka Rogowska

MODUŁ obowiązkowy dla III roku Dzieje i kultura Polski:
* Struktury polityczne państwa polskiego, prof. UŁ dr hab. Grzegorz Markiewicz,
* Historia polskiej filozofii i myśli społecznej, dr Agnieszka Rejniak-Majewska/mgr Marcin M. Bogusławski
* Kształtowanie się i rozwój kultury państwa polskiego, dr Lubomira Tyszler

MODUŁ obowiązkowy licencjacki dla III roku:
* Europa w tyglu przemian w XIX i XX wieku I, prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski
* Konwersatorium licencjackie, prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska/dr hab. Noemi Modnicka
* Seminarium licencjackie, dr Krzysztof Kędziora

MODUŁY OBOWIĄZKOWE dla I roku:
MODUŁ Narodziny i kształtowanie się cywilizacji Zachodu
* Historyczne spory o antyk i średniowiecze, prof. dr hab. Rafał Stobiecki/dr Anna Brzezińska
* Narodziny i kształtowanie się racjonalności, prof. dr hab. Marek Gensler
* Antyk – dzieje wpływów w sztuce i estetyce, dr Agnieszka Gralińska-Toborek
MODUŁ Rekonfiguracje Zachodu:
* Czasy ekspansji i rewolucji, dr hab. Dariusz Jeziorny
* Rozum i to, co od niego różne. Formy i transformacje racjonalności w nowożytnej kulturze Zachodu, dr hab. Artur Banaszkiewicz
* Odkrywanie i reinterpretowanie tradycji klasycznej i średniowiecznej w sztuce epoki nowożytnej, dr hab. Piotr Gryglewski
MODUŁ Oblicza modernizacji Zachodu:
* Konsekwencje przewrotów technologicznych, dr hab. Krzysztof Woźniak
* Nadzieje i rozczarowania nowoczesności, dr Krzysztof Kędziora
* Racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty sztuki XIX wieku, dr Agnieszka Gralińska-Toborek
MODUŁ Remodernizacje Zachodu:
* Europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu, dr hab. Jolanta Kolbuszewska
* Różnorodność form racjonalności i kryzys zaufania do rozumu, dr Joanna Miksa
* Rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk

NARZĘDZIA BADAWCZE I INTERPRETACYJNO-KRYTYCZNE warsztatowe:
* Pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie, dr Tomasz Sieczkowski/dr Paweł Grabarczyk/dr Krzysztof Kędziora
* Interpretacja i krytyka źródeł historycznych, prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski
* Elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki, prof. dr hab. Alicja Szymczak/dr hab. Marek Adamczewski
* Analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych, prof. UŁ dr hab. Andrzej Indrzejczak
* Sztuka argumentacji i perswazji, dr Janusz Ciuciura
* Recepcja i analiza dzieł sztuki, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk
* Interpretacja zjawisk kultury jako widowisk (obyczaj, rytuał, zabawa), dr Damian Kasprzyk
* Analiza wytworów kultury popularnej, dr Agnieszka Rejniak-Majewska/dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk
* Analiza wytworu kultury jako performansu, dr Agnieszka Gralińska-Toborek/dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk
* Terminologia nauk humanistycznych w językach obcych, mgr Marcin Bogusławski

NARZĘDZIA BADAWCZE podstawowe konwersatoryjne:
* Antropologia społeczna i kulturowa. Sposoby pojmowania kultury i kształtowania tożsamości Zachodu, dr hab. Noemi Modnicka
* Filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych, prof. UŁ dr hab. Andrzej M. Kaniowski/mgr Tomasz Michałowski.
* Społeczeństwo i formy gospodarowania, dr hab. Krzysztof Woźniak, dr hab. Artur Banaszkiewicz, prof. UŁ dr hab. Marek Gensler

JĘZYKI OBCE:
WARSZTATY JĘZYKOWE (nauka języka na poziomie podstawowym połączona z wiedzą o kulturze wybranego obszaru językowego):
* Warsztaty z języka hiszpańskiego, dr Ewa Kubiak, dr Joanna Miksa, prof. UŁ dr hab. Tadeusz Grabarczyk
* Warsztaty z języka francuskiego, dr hab. Małgorzata Kwietniewska

LEKTORAT
Język angielski, lektorat kończący się egzaminem, mgr Małgorzata Rudzińska

PRAKTYKI
opiekun mgr Marcin M. Bogusławski

Z A P R A S Z A M Y

Reklamy

2 responses

  1. Pingback: SALON ODRZUCONYCH (zajęć) |

  2. Pingback: Dlaczego w Łodzi? |

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s